Usluge
Pametni stanovi

Šta je to pametan stan?

Pametan stan nije u potpunosti jasno definisan pojam jer različite branše taj isti pojam tumače na totalno različite načine.

Ljudi koji se bave ekologijom će reći da je u pitanju pametan stan koji je napravljen u skladu sa prirodom, građevinski inženjeri će reći da se radi o pametnom stanu koji je sagrađen od najsavremenijih ekoloških materijala, dok će elektro inženjeri pojam pametnog stana koristiti kao opis sistema potpune automatizacije stambenog prostora.Pametan ili inteligentan stan se po samoj definiciji ne razlikuje gotovo ništa od definicije ljudske intelgencije. Ako za ljudsku vrstu možemo da kažemo da je inteligentna i da brzo i ispravno reaguje na događaje koji dolaze iz spoljnog sveta, onda za pametan stan kažemo da se njegova inteligencija ogleda u tome da egzaktno i brzo reaguje na datu situaciju.

Mozda Vam sam proces rada pametnog stana izgleda na prvi pogled komplikovano, ali suštinski nije jer veliki broj senzora prikuplja informacije i šalje mozgu sistema da pravilno odreaguje.
© Copyright 2017 - 2022 | Intelligent Buildings | Sva prava zadržana.
Design and developed by mrmarkokish