Usluge
Energetska efikasnost

Šta je to energetska efikasnost?

Uvođenjem sistema stambene automatike omogućava se precizna kontrola različitih elemenata (ventila, jačine osvetljenja, brzine ventilatora) na osnovu trenutnih vrednosti parametara (temperature, prisustva u prostoriji, količine dnevnog svetla) koju bi samo ručnom kontrolom bilo nemoguće postići.

Neki od primera prednosti automatskog upravljanja su:

  • sva rasveta se isključuje tokom kasnih večernjih i noćnih sati, u prostorima gde njen rad nije potreban
  • isključenje grejanja / hlađenja: grejanje i hlađenje u prostorijama se automatski isključuje u kasnim vecernjim satima ili u slučaju da je prostorija određeno vreme prazna, čime se može uštedeti veoma veliki procenat energije. U zavisnosti od spoljnih, unutrašnjih i zadatih parametara, preciznom regulacijom navedenih elemenata se tačno postiže zadata željena vrednost temperature i ventilacije u prostorijama. Primenom navedenih mera, moguće je smanjiti potrošnju energije u objektu za čak 10 - 30%.Pomocu naših sistema automatike energetska efikasnost na samom objektu biće jos kompletnija i sama ušteda energenata će Vam omogućiti isplatu sistema u celosti kroz 5 - 7 godina.
© Copyright 2017 - 2022 | Intelligent Buildings | Sva prava zadržana.
Design and developed by mrmarkokish